Turer i SØGNE


Turforslagene er i stor grad ordnet alfabetisk etter gårdsnavnet hvor turen starter.
Kartene er fra Leaflet | © Kartverket på DNT sine sider www.ut.no.
Turforslagene er laget av floke@sogneguiden.no.
Forslagene ligger også på nettsidene til DNT på ut.no

Gå-turer

Berge - Bergeløypa (lang tur)
Eid – Eidsveden
Helleviga - Romsviga
Hølleheia/Nygårdsheia rundt
Høllen/Åros - Høllen strandsti
IndreKilen - Nomeheia (topptur)
Kjelland - Kjellandsvannet rundt
Klepland - Klepland rundt
Klepland - Rismyr i Songdalen
Klepland – Tinghelleren
Klepland/Tangvall - Kleplandsvarden
Klepland/Tangvall - Linnåsen (1)
Tangvall - Linnåsen (2)
Tangvall - Linnåsen (3)
Tangvall/Lunde/Repstad - Linnåsen (4)
Lunde/Repstad - Linnåsen (5)
Lunde/Repstad - Linnåsen (6)
Repstad - Linnåsen (7)
Repstad - Linnåsen (8)
KortKortMoroLøypa (Søgne Morothon)
KortMoroLøypa (Søgne Morothon)
LangMoroLøypa (Søgne Morothon)
Langenes - Donevann rundt
Linnåsen – Linnåsløypa
Lohne - Tag - Repstadkjerka
Lunde - Kjursbakken/Hellersdalen
Lunde - Lundeheia
Lunde - Trygves løype til Hellersdalen
Lyngbudalen – Skauen
Ny-Hellesund - Helgøya (Kystfortet)
Ny-Hellesund - Kapelløya
Ny-Hellesund - Monsøya
Olavsdalen
Olavsdalen - fra/til Rosseland
Ordførerens tur - Svensheia
Smørheia - toppen av Smørheia
Stokkeland – Feievannet
Stokkeland – Kjellevigheia
Stokkeland - Storrheia (topptur)
Søgnes høyeste topp - Spjotheia
Tangvall - Kabbertjønna - rundtur
Tangvall - Søgneskiltet på Rannesheia
Tinntjønn - Tinntjønnløypa
Tjomsevannet rundt
Tjuviga – Skauen
Tofteland - pumpestasjonen / Vardeheia(3)
Tofteland - Volleberg / Vardeheia(1)
Tofteland - Volleberg / Vardeheia(2)
Villeheia/bygdeborgen
Åros – Åroslandet
Åros – Årosveden
Åros/Stokkeland - Kvernhusvannet
Årstøl – Lysløypa

Sykkel-turer


Til Donevannet
Klepland rundt
Tangvall-Hellersdalen-Repstad-Lunde-Tangvall
Tangvall-Lunde-Eik-Sangvik-Stausland-Tofteland-Tangvall
Tjomsevannet rundt