Skjærgården og skjærgårdsturer

Skjærgården i Søgne er enestående. Langs den 17 km lange kystlinjen er det 1229 holmer og skjær, alt fra nakne, forblåste, saltskurte holmer og skjær ytterst i havgapet, til øyer med gamle gårdsbruk, store jorder og rik vegetasjon.
Heldigvis er de fleste av øyene fortsatt ubebygde. Skjærgårdsparken omfatter et areal på ca 4000 dekar fordelt på 44 områder. Det er mange steder å gå i land, men respektér fredede områder, la sjøfuglene få fred, spesielt i hekkeperioden, og husk båndtvang.

Det er offentlig tilrettelagte brygger på Vassøyane, Uvår, Torøya, Kuholmen, Borøya, Hellersøya (Songvår), Hundsøya, Kjeøyan, Langøya, Ny-Hellesund (på Monsøya, på Kapelløya og to på Helgøya), Nordre Hellersøy, Tjamsøya og Langøya.

Offentlige landfaste brygger finnes på:
Lastad, Trysnes, Vaglen, Høllen, Kosviga (Sandviga), Søviga, Paradisbukta og i Helleviga.

Dersom du ikke har egen båt, så undersøk om Høllen Båtruter med M/B Høllen har en tur

. M/B Høllen har bordplasser innendørs og egner seg godt for turer og selskaper. Høllen Båtruter sørger for serveringen av uforglemmelige båtturer, men eventuell mat og drikke må du selv ta med.
Båten kan leies av enkeltpersoner og grupper til firmaturer, selskaper, ...
Ring 473 16 360 eller se www.hollenbatruter.no .