Kvernhusvannet

Turløypa rundt Kvernhusvannet (ca.3 km) er bra både for spasering og jogging. Løypa har ingen vanskelige partier og er mye brukt.
I området kan du bade og fiske, både i sjøen og i Kvernhusvannet.
Kvernhusvannet kultiveres av Søgne Jeger og Fiskeforening og har abbor (sjebbe) og ørret (aure).
På nordsida av vannet er det en steinalderboplass. På sørsida av vannet minner rester av grunnmurer om ishus, skjæring av is og ishandelen på 1800-tallet.
"Krogstads hytte" (og kalt Speiderhytta) i Sandviga er kommunal eiendom og tilrettelagt for allmennheten med brygge, toalett, badestrand og griller.
Den beste tilgangen til rundløypa har du fra parkeringsplass ved Krossnesveien på Åros eller fra Langenes skole på Langenes.