Kort om Søgne

Søgne er en livskraftig kommune.

Naturen er variert. Ytterst mot havet er det blankskurte holmer og skjær. Innenfor er det en lun skjærgård med fjorder og viker som skjærer seg inn i landskapet.

Idylliske steder forteller nå at folk her ernærte seg ved fiske og sjøfart, ofte kombinert med et lite småbruk.

På slettene som ble dannet under siste istid, ligger fruktbare jorder. Bare noen kilometer lenger inne ligger heigårder omkranset av skog og vann. Om ikke det er høyfjell i Søgne, så får en følelsen av snaufjell på Smørheia og Villehei, ca 250 meter over havet.

Kulturlivet blomstrer. Målt etter offentlige bevilgninger er Søgne en fattig kommmune, men målt etter aktivitet og engasjement er Søgne en rik kommune. Bygda har mange lag og foreninger som gjør en stor innsats både for fellesskapet.

Det er gode kommunikasjonstilbud. Kommunen har et blomstrende handels og næringsliv, og offentlige og private serviceinstitusjoner medvirker til at Søgne er en god kommune å bo og oppholde seg i.

Og dersom noe skulle mangle her, så har vi nærhet til "småbyen" Mandal og "storbyen" Kristiansand.

  • Høllen på 1. plass i Norge over antall soldager i juli (VG)
  • Areal 148 kvadratkilometer. 17 km lang kystlinje. 1229 øyer og skjær. 188 ferskvann.
  • Skjærgårdspark med fri- og naturvernområder utgjør ca 4000 dekar fordelt på 44 områder.
  • 11 005 innbyggere 01.01.2014. Ca 30% i alderen 0-19 år og ca 10 % 67år eller eldre (h.h.v. ca 26% og ca 12% i hele landet)
  • Høyeste punkt: Spjotheia, 279,21 moh.
  • Lengste fjord: Trysfjorden, 6,8 km
  • 273 fuglearter og 697 plantearter er observert i Søgne
  • Steinalderkvinnen "Sol" fra ca år 7 800 f Kr er eldste funn av menneske i Skandinavia
  • Bjørnstjerne Bjørnson, Vilhelm Krag, Amaldus Nielsen og andre kjente kunstnere har satt spor etter seg i Søgne
  • Verdensnyhet: Anne Marie Rasmussen ble i 1959 viet til Stephen Rockefeller i Søgne hovedkirke