Idrettsaktiviteter / - kontakter i Søgne

Bridge   Se også Søgne Bridgeklubb
Søgne Brigdeklubb spiller bridge hver torsdag kl. 18.30 (hele året) i kafeen i Søgne Seniorsenter Kleplandsveien 15. Alle er velkommen til å bli med. Ring 907 53 915 på forhånd dersom du trenger makker.
Søgne Brigdeklubb, Inger Johanne Larsen, Kjosdalen 20, 4623 Kristiansand.

Dykking  Se også Søgne Dykkerklubb
Søgne Dykkerklubb arrangerer dykkerturer med avgang fra klubbhuset på sørsida av småbåthavna i Høllen.
Alle er velkommen til å bli med.
Karl Klungland, Leireveien 83, 4640 Søgne, tlf. 971 80 873.

Fotball  Se også Søgne Fotballklubb
Søgne Fotballklubb har stor aktivitet hele året.
Hovedarena er Søgne Stadion på Tangvall hvor også klubbhuset ligger.
Søgne Fotballklubb, Postboks 1106, 4683 Søgne

Friidrett   Se også Søgne Friidrett
Søgne Friidrettsklubb har mange gode utøvere og jevn aktivitet med Søgne Stadion som hovedarena.
Kontaktperson. Jon Fjeld, tlf. 412 27 209. Søgne Friidrett, Postboks 1130, 4683 Søgne.

Friskvern / treningsstudio   
Family Sports Club Søgne, Rådhusveien 35-37, Søgne, telefon 380 53 500.

Håndball  Se også Søgne Håndballklubb
Søgne Håndballklubb har Tinntjønnhallen på Lunde ved Repstadveien som hovedarena.
Søgne Håndballklubb, Postboks 1118, 4683 Søgne.

Kajakk  Se også Søgne Kajakklubb
Søgne Kajakklubb har eget kajakksenter med klubbhus på Åros, på nordøstre elvebredd ved den nye Åros-broa. Utleie av båter.
Trening hver mandag og torsdag fra kl. 18.00 til 19.30.
Tore Nilsen, Øygardsheia 11, 4640 Søgne, tlf. 916 03 076.

Karate   Se også Karateklubben Sør
Karateklubben Sør trener tradisjonell japansk karate. Klubben trener på Lunde skole i Søgne og på Rosseland skole i Songdalen.
Adresse: Boks 961, 4682 Søgne, tlf. 91 13 74 92

Minigolf  
Minigolf er tilgjengelig på Åros Feriesenter på Åros.
Åros Feriesenter, Åros, 4640 Søgne, tlf. 381 66 411

Orientering   Se også Søgne og Songdalen Orienteringsklubb (SSOK)
Søgne Orienteringsklubb tilbyr turorientering, orienteringsløp og gode kart.
Tur-orienteringspakken med gode turforslag og bra bruksanvisning får du på bensinstasjonene på Lunde og på Tangvall.
Orienteringsløp, treningsløp og nybegynnerkurs tilbys jevnlig.
Kart: Klubben produserer kart, også turkart, som du får kjøpt i bokhandelen på Tangvall. Store deler av kommunen dekkes av klubbens detaljerte kart.
Leder Øystein Dybesland, oystein.dybesland@songdalen.kommune.no, 97648137

Ridning  
Åros Ridesenter på Åros som drives av Kristiansand og Søgne Rideklubb, er et moderne ridesenter med stor ridehall med tribune og kafe, utendørs ridebaner og mange staller. Utleie av ponnier.
Klubben har allsidig kursvirksomhet, sprang- og dressurridning.
Åros Ridesenter, Åros, 4640 Søgne. Telefon 913 89 460 eller 901 68 170.
Islandshestsenteret på Teland driver med islandshester.
Islandshestsenteret, Teland, 4640 Søgne. Telefon 381 69 882.

Seiling  Se også Søgne Seilforening
Søgne Seilforening har seilsenter med klubbhus ved småbåthavna i Høllen.
Søgne Seilforening, Boks 1010, 4682 Søgne
Kjølbåter: Rolf Romøren 481 28 388. Joller: Lars Kristensen 990 06 924.

Svømming  
Det er svømmebasseng på Åros Feriesenter på Åros, men det er ingen svømmeklubb i Søgne.
Åros Feriesenter, Åros, 4640 Søgne, tlf. 381 66 411

Ski  Se også Søgne Skiklubb
Søgne Skiklubbklubb har egen hytte ved lysløypa på Årstøl hvos det også er et skileikområde for barn. Mange av klubbens aktiviteter skjer ved Årstølhytta.
Tennis  Se også Søgne Tennisklubb
Søgne Tennisklubb har egne tennisbaner på Tangvall.
Søgne Tennisklubb, Postboks 1111, 4683 Søgne. Tlf. 993 26 060.
Ved Trysnes Marina er det også tennisbaner.
Trysnes Marina, Trysnes, 4640 Søgne. Telefon 380 51 600.

Søgne Turnforening & Sparkle Cheerleading. Se også Søgne Turnforening
. Stiftet 1982. Søgne Turnforening & Sparkle Cheerleading trener fra september til april (høstsemester og vårsemester) i Nygårdshallen.
TURN/ Gymnastikk:
For å bli med på småbarnspartiene, dvs. 3 år til 6 år, må man melde seg på forhanånd pga stor etterspørsel. Mer info på vår webside.
Kontakt: Leder Petra Roszinski, mob 47304210
CHEERLEADING:
I 2010 startet cheerleadinggruppa. Vi har 3 grupper for 9-12 år, 13-15 år og 16 år ++. Vi ønsker flere medlemmer!
Kontakt: Trener Stine Andersen mob. 46888399 eller styremedlem Laila Fløystøl 4165 9775.

Søgne Morothon   
Litt om Søgne Morothon med alle resultater fra 1992 til i dag.