Ny-Hellesund, en fredet uthavn

Seilingsleden gjennom Ny-Hellesund. Foto: Reidar Olsen.

Seilingsleden gjennom Ny-Hellesund sett fra vest, med hovedøyene Monsøya til venstre, Kapelløya nederst til høyre og Helgøya øverst til høyre.

Øygruppa er i dag et ferieparadis i Søgneskjærgården. Lagunen mellom Helgøya og Kapelløya omgitt av friområder med badestrender er ofte det luneste stedet for båtfolket. På toppen av Helgøya er "Hellesundsjentane", vardene i kommunevåpenet. Ellers er Helgøya mest kjent for det tyske kystfortet fra 1942-1945.

Mange kunstnere kan knyttes til øygruppa. I begynnelsen av august 1800 laget briten John William Edy tegninger herfra. Maleren Hans Gude (1825-1903) var her i 1872 og i 1885 malte Amaldus Nielsen (1838-1932) bl.a. "Morgen ved Ny-Hellesund”, som i dag henger i Nasjonalgalleriet i Oslo.
I 1917 fikk forfatteren Vilhelm Krag (1871-1933) "Havbugta" i gave av gode venner. Han bodde her store deler av året og døde her 10. juli 1933. Flere diktervenner besøkte ham her. I 1935 besøkte Nordahl Grieg «Havbugta» og i 1936 Arnulf Øverland.

Ny-Hellesund var tidligere et sentralt sted for skipstrafikken langs kysten og hadde offentlig losstasjon (fra 1721), tollstasjon (fra 1796), Kongelig priviligert gjestgiveri (fra 1690) og et yrende liv. Opptil 60-70 skip kunne ligge fortøyd i sundet. I tidsrommet 1850-1900 var det omkring 100 fastboende med bl a skole, butikk, postkontor og tollbod. I dag er det 15 fastboende. Siste butikk ble nedlagt i 1960, skolen og tollstasjonen i 1963, losstasjonen i 1965 og postkontoret i 1979, mens skipsverftet på Kapelløya holdt ut helt til 2008. Det åpnet på nytt i 2013 under navnet Verftet, som et moderne gjestgiveri for overnatting, ferie, konferanser og selskaper. .

Mellom Kapelløya og Helgøya er det et smalt sund, Olavsundet. Det går sagn om at da kong Olav den hellige engang under flukt satte kursen inn mot Hellesund, så delte fjellet seg. Han slapp inn, ute av syne for fienden. I sundet kan du se kongens profil i fjellveggen. Senere har flere kongelige besøkt stedet, noe monogrammene i gull i fjellveggen vitner om.
Søndagen nærmest Olsok er det gudstjeneste i Olavsundet.

På Monsøya ble det i 1982 funnet ca 60 flintstykker som viser at det bodde folk her også for ca 7000 år siden.

Om sommeren har Undervannsskjær Teater forestillinger i skolehuset på Monsøya. Høllen Båtruter frakter deg til testeret og henter deg når det er ferdig.
Samme sted arrangeres også den berømte "Basaren i Hellesund" som er en tradisjon fra 1880.
Som en del av kunstprosjektet Genius Loci ble det i juni 2002 avduket landskapskunst (installasjoner) i området, både under og over vann. Kunsten ble tatt ned i oktober 2003, bortsett fra skulpturen Innadvend stranding som fortsatt ligger i Daumannsbukta på Kapelløya.

TV2-programmet "Farmen - kampen for tilværelsen 2007" ble spilt inn i på Monsøya i Ny-Hellesund i 2006.

Hannibal trafikkerer strekningen Høllen - Ny-Hellesund flere ganger daglig.
Klikk for laste ned kart over Monsøya og tilhørende turbeskrivelse.

Se også Ny-Hellesund - en fredet uthavn og
De gamle fortøyningsfestene for flere opplysninger om Ny-Hellesund