Fiskemuligheter i Søgne


Fiske i sjøen
I Søgne er det mange steder du kan fiske fra land. Tilgjengeligheten er spesielt god i friområdene på Langenes og i Årosområdet.
Langvika ligger ved riksvei 456, ca 1 km øst for butikken på Langenes, på sydsida av veien, nær snuplassen for bussen. Toalett. Parkeringsplass.
Paradisbukta Ligger på sydsiden av riksvei 456, ca 2,0 km øst for butikken på Langenes. Parkeringsplass.
Helleviga ligger ut mot havet på sydsiden av riksvei 456, ca 2,5 km øst for butikken på Langenes, eller ca 9 km fra Tangvall. Helleviga er et stort offentlig friluftsområde. Toalettanlegg. Sommerkafe.
Geitetangen ligger vest for Prestbukta, båthavna i enden av Krossnesveien på Åros. Stien ut går nær hytte. Stien er ikke merket. Parkeringsplass.

Trysnes Marina på Trysnes tlf. 380 51 600 har dagsutleie av båter for havfiske.

Fiske i Søgneelva
I Søgneelva har Grunneierlaget tilrettelagt for fiske etter sjøaure fra 15.06. til 30.09. (NB: Forbudt å ta opp laks!)
Mer info vie Lakseelvene.
Det kan bl.a. fiskes følgende 4 steder i Søgne:
Ved Åros, ved Sebbetåa, ved Søgne Gamle Prestegård og ved Øvre Lian.
Fiskekort med nødvendig informasjon om fisketider og fiskesteder kan kjøpes via Lakseelvene.

Fiske i Lundeeelva
Lundeelva elveeierlag har tilrettelagt for fiske etter aure fra 15.07. til 30.09. (NB: Forbudt å ta opp laks!). Det er bygd fisketrapp i sidebekken Føssa.
Døgnkort kr 50 eller sesongkort kr 400 kjøpes på bensinstasjonen på Lunde. (YX-energi tlf. 380 50 933)
God informasjon om forholdene i Lundeelva på hjemmesida til Lundeelva elveeierlag.

Fiske i ferskvann
Søgne Jeger- og Fiskeforening (Arvid Severinsen tlf. 381 67 578) har foredlet Kvernhusvannet og tilrettelagt det for allmennheten. I Kvernhusvannet (kort avstand og god sti både fra Åros og fra Langenes skole) er det både aure og sjebbe (abbor).


Fiskeutstyr får du hos
Trysnes Marina på Trysnes tlf. 380 51 600, G-Sport på Tangvall tlf. 380 51 089, Sør-Tre i Linnegrøvan tlf. 380 53 888 og Høllen Brygge i Høllen tlf. 381 66 746.