Landfaste badeplasser ved sjøen

Riveneset friområde

Skiltet avkjørsel ved Hummerviga på veien mot Trysnes.
Sandstrand i Hummerviga. Barnevennlig. Plen. Toalettanlegg. Parkeringsplass.
Opparbeidet tursti ut på Riveneset med tilgang til svaberg og fiskeplasser.
Sitteplasser og god utsikt fra toppen av Rivenesåsen 48,5 moh.

Torvesanden

Ligger ved Vaglen ved utløpet av Lundeelva. Følg Eikeveien fra Lunde.
Sandstrand. Barnevennlig. Plen. Lekeapparater. Toalettanlegg. Parkeringsplass.

Høllesanden

Ligger i Høllen ved utløpet av Søgneelva.
Sandstrand. Langgrunt. Barnevennlig. Toalettanlegg. Parkeringsplass. Kort vei til butikk.

Årossanden (nærhet til Åros Motell Camp)

ligger på Åros på østsida av utløpet av Søgneelva.
Sandstrand. Langgrunn badestrand. Barnevennlig. Også oppvarmet saltvannsbasseng.
Toalettanlegg. Parkeringsplass. Kort vei til butikk.

Stolen

ligger helt sørvest på Åroslandet.
Fjell. Svaberg. Flott område, men ikke lett tilgjengelig fra land.

Geitetangen

ligger vest for Prestbukta (båthavna) ute på Krossnes.
Fjell. Svaberg. Flott område, men ikke lett tilgjengelig fra land. Sti nær hytte. Parkeringsplass.

Vaskeplassen

ligger ved turveien der tangen mellom Kvernhusvannet og Kosvigfjorden er smalest.
Godt opparbeidet og merket sti fra Langenes skole og fra Krossnesveien.
Svaberg. Mulig å bade både i sjøen og i Kvernhusvannet. Toalett.

Sandviga, "Speiderhytta"

ligger innerst i Kosvigfjorden, på sydsiden av Kverhusvannet.
Merket sti fra Langenes skole og fra Krossnesveien.
Sandstrand. Barnevennlig. Svaberg. Plen. Toalettanlegg.

Lauvviga

Ligger ved riksvei 456, ca 1 km øst for butikken på Langenes, på nordsida av veien, nær snuplassen for bussen.
Sandstrand og badeflåte. Barnevennlig. Svaberg. Fjell. Plen. Toalettanlegg. Parkeringsplass.

Langviga/Langvigodden

Ligger ved riksvei 456, ca 1 km øst for butikken på Langenes, på sydsida av veien, nær snuplassen for bussen.
Fjell. Ikke god badeplass for barn. Svaberg. Toalettanlegg. Parkeringsplass.

Paradisbukta

Ligger på sydsiden av riksvei 456, ca 2,0 km øst for butikken på Langenes.
Fjell. Ikke god badeplass for barn. Svaberg. Parkeringsplass.

NB: De ytterste bryggene er offentlig. De innerste skal ikke stenge ferdsel i området.

Helleviga

Ligger ut mot havet på sydsiden av riksvei 456, ca 2,5 km øst for butikken på Langenes, eller ca 9 km fra Tangvall.
Helleviga er et stort offentlig friluftsområde med mange fine badeplasser, både sandstrender og svaberg. Barnevennlig område. Lett tilgjengelig også for rullestolbrukere.
Utegriller. Plener. Merket naturstier. Parkeringsplass. Toalettanlegg. Sommerkafe.
I 1999 ble Helleviga året til årets friluftsområde i Norge.

Romsviga

Ligger på sydsiden av riksvei 456, ca 3,0 km øst for butikken på Langenes.
Gammelt restaurert kystbruk. Turstier i området, som er bundet sammen med Helleviga.
Sandstrand. Barnevennlig. Svaberg. Toalettanlegg. Parkeringsplass.

Ikke landfaste badeplasser:

På friområder og naturvernområder i skjærgården og i skjærgårdsparken er det også fine bademuligheter, men for å kunne bruke disse er man avhengig av båt. Flere steder er det naturlige sandstrender.

I ferskvann

har velforeninger/private enkelte steder opparbeidet/vedlikeholdt badeplasser bl.a. ved bilveien sørøst ved Repstadvannet, sørvest ved Årstølvannet og helt sør ved Kleivsetvannet.
I Donevannet har Midt-Agder Friluftsråd tilrettelagt for bading langs turstien til Roligheda.