Søgne Morothon 2004 (13.11.2004):
Ny deltakerrekord med 240 som fullførte!
Her er resultatene for dem som deltok med tidtaking:

Kortløype (ca. 12km) damer:
1 Stangeland Margareth 1.09.59
2 Balsnes Anne Haugland 1.21.47
3 Larsen Linda 1.22.07
4 Schøll Hilde Kathrine 1.23.18
5 Gustafson Reidun 1.23.36
6 Kvalvik Kirsten 1.29.04
7 Repstad Marit Midtlid 1.30.50
8 Godfredsen Bjørg 1.30.51
9 Kittelsen Thorild 1.30.58
10 Fossdal Janne 1.31.17
11 Sødal Marit 1.31.26
12 Pedersen Åse 1.36.20
13 Larsen Berit 1.36.37
14 Dannevig Lise 1.39.07
15 Aaen Eva Elisabeth 1.41.52
16 Slettebøe Åse 1.42.58
17 Tharaldsen Kari 1.42.59
18 Andresen Gunvor 1.42.57
19 Løite Eli 1.45.44
20 Johansen Lise 1.53.39
21 Sverdrup Hildegunn Roll 1.53.53
22 Nymo Marianne 1.59.36
23 Govertsen Gro Sophie 1.59.37
24 Eikaas Britt Haugen 2.04.38
25 Frydendal Linda Seilskj. 2.15.00
26 Jacobsen Astrid 2.15.00
26 Ruud Gunnlaug 2.15.00
26 Sangvik Bodil 2.15.00
26 Seilskjær Signe 2.15.00
30 Bjerke Britt 2.21.16
31 Mosfjell Anita 2.28.54

Kortløype (ca. 12km) herrer:
1 1.04.52 Ellertsen Edgar
2 1.05.18 Borø Morten
3 1.07.59 Røyland Odd Gunnar
4 1.08.19 Larsen Oddvin
5 1.08.32 Slettebøe Aksel
6 1.10.34 Birkenes Geir
7 1.10.40 Møvik Steinar
8 1.11.42 Hansen Terje
9 1.12.04 Repstad Terje
10 1.13.36 Solås Frank
11 1.15.44 Kaurstad Morten Auestad
12 1.16.35 Brekkan Dag
13 1.16.51 Hansen Jan Erik
14 1.16.56 Sverdrup Ole Johan
15 1.17.03 Torjesen Benjamin
16 1.17.26 Lohne Arild
17 1.17.32 Try Tormod
18 1.17.51 Nilsen Ivar
19 1.18.22 Torjesen Rolf
20 1.18.29 Glendrange Helge
21 1.18.55 Erland Bjørn
21 1.18.55 Kåsa Gunnar
23 1.19.35 Lohne Tom
24 1.21.23 Sverdrup Vegard Roll
25 1.22.27 Jensen Jan Inge
26 1.22.52 Spilling Helge
27 1.23.16 Aaen Thorbjørn
28 1.23.31 Kleivset Jan Arne
29 1.23.51 Berg Geir Olav
30 1.24.28 Ukkelberg Einar
31 1.24.33 Bentsen Gunnar
32 1.24.44 Skarpengland Jan
33 1.24.52 Borø Arnfinn
34 1.24.52 Myhre Roar
35 1.24.54 Abramsen Ted
36 1.25.56 Torjesen Torleif
37 1.26.42 Berge Arild
38 1.29.19 Soltvedt Kjell
39 1.29.57 Severinsen Jarl
40 1.32.03 Nilsen Gunnar
41 1.32.19 Morell Morten
42 1.40.39 Pedersen Arild
43 1.43.56 Haukedalen Arne
44 1.44.57 Pedersen Svenn O
45 1.45.43 MacLeod John Malcom
46 1.48.28 Knutsen Harald
47 1.49.31 Pedersen Terje
48 1.49.51 Repstad Håkon
49 1.51.04 Haugland Jan Ivar
50 2.05.00 Øhrn Erling
51 2.18.21 Bjerke Bjørn Einar
52 2.28.51 Langeland Hugo Jan
53 2.28.52 Brunvatne Bjørn
54 2.28.53 Sørensen Øystein
55 2.41.41 Hansen Trygve

Langløype (ca. 20km) herrer:
1 1.28.50 Fredriksen Terje
2 1.29.44 Lohne Asbjørn
3 1.33.36 Pettersen Eivind
4 1.37.52 Mandt Fredrik Andreas
5 1.38.08 Fredriksen Arvid
6 1.40.09 Ribe Torstein
7 1.41.44 Snaprud Morten
8 1.44.30 Ødegård Jørn Erik
9 1.45.11 Heivoll Reidar
10 1.46.16 Lohne Håkon
11 1.47.05 Lien Steinar Torp
12 1.47.42 Lohne Torleiv
13 1.48.57 Efjestad Dag
14 1.50.49 Birkeland Roy
15 1.51.01 Høen Geir
16 1.51.42 Carlsen Thyge
17 1.52.13 Heimdal Arne
18 1.53.38 Olsen Finn
19 1.54.41 Berntsen Tore
20 1.55.00 Repstad Tor Bjarne
21 1.55.51 Vetrhus Jostein
22 1.57.17 Johnsen Paul Otto
23 1.58.10 Nielsen Esben
24 1.59.58 Olsen Gunnar
25 2.00.26 Bugge Jan Rune
26 2.02.12 Liland Per Svein
27 2.05.58 Bjerland Hallvard
28 2.10.29 Askildsen Erling
29 2.11.19 Borgemyr Roald
30 2.15.58 Joreid Paul
31 2.19.44 Andersen Terje
32 2.22.20 Åsen Kjetil
33 2.39.06 Wigemyr Torstein
34 2.43.14 Eidem Erling
35 2.50.13 Fjeld Jon

Langløype (ca. 20km) damer

1 1.51.00 Moseid Linda S.
2 2.05.05 Aamodt Jenny
3 2.10.56 Haga Heidi
4 2.14.13 Vindheim Enny-Karin
5 2.16.04 Johnsen Brita
6 3.01.39 Myhre Siri