Viser alle oppføringer sortert etter kategorier.

Barn og ungdom
Idrett
Sang og musikk
Eldre
Funksjonshemmede
Andre lag og foreninger
Kristne foreninger og menigheter
Velforeninger og grendeutvalg
Forsamlingslokaler


Andre lag og foreninger
  Lundeelva elveeierlag [ @ | www ]
     v/ Frank Solås, tlf: 380 51 617
  Naturvernforbundet i Søgne [ @ | www ]
     v/ Dag Øystein Kerlefsen, tlf: 38166033 / 94502637
  Romsvigas venner [ @ ]
     v/ Torunn Kristiansen, tlf: 380 51 910 / 479 22 301
  Søgne - Ruta ”Trikkens” venner [ @ ]
     v/ Finn Engenes, tlf: 380 51 034 / 990 90 720
  Søgne Bondelag [ @ | www ]
     v/ Jørund Try, tlf: 48608137
  Søgne frivilligsentral [ @ | www ]
     v/ Rachel Caroline Papa, tlf: 482 95 812
  Søgne Veteran og Trekkferje Klubb [ @ | www ]
     v/ Asbjørn Føreid, tlf: 90 98 22 25
  Venneforeningen til Søgne Gamle Prestegård [ @ | www ]
     v/ Atle Julius Fosse, tlf: 38166829
  Vilhelm Krag-selskapet
     v/ Jostein Andreassen, tlf: 38 05 10 52 p / 38 05 55 81 a
  Søgne Bygdekvinnelag [ @ | www ]
     v/ Grethe Ruud Åtland, tlf: 99 62 99 37
  Søgne NEI til EF
     v/ Nils Helliesen, tlf: 38 05 13 93 p

Båtforening 
  Høllefjorden båtforening [ @ | www ]
     v/ Janne Lossius, tlf: 909 68 543
  Lundeelva Båteierforening
     v/ Arthur Harbak, tlf: 996 23 914

Hobby 
  Søgne bridgeklubb [ @ | www ]
     v/ Olav Ringvoll, tlf: 480 91 114
  Søgne filmklubb [ @ | www ]
     v/ Tore Bruåsdal, tlf: 38168200 / 920 84 280
  Søgne Hagelag [ @ | www ]
     v/ Hildur Nereng Ernst, tlf: 481 90 662 / 380 50 203
  Søgne Jeger og Fiskeforening [ @ | www ]
     v/ Frank Severinsen, tlf: 48291114
  Søgne Ruslegruppe og Turgruppe [ @ ]
     v/ Reidun Johansen (turgeneral), tlf: 900 82 598 / 900 82 598

Humanitære 
  LHL Søgne & Songdalen [ @ | www ]
     v/ Reidun Johansen, tlf: 90082598
  Lions club Søgne [ @ | www ]
     v/ Geir Hagen, tlf: 488 81 442 / 481 86 966
  Mental Helse [ @ | www ]
     v/ Hilde Regevik, tlf: 474 68 423 / 473 11 123
  Regnbuen Internasjonale kvinnegruppe [ @ ]
     v/ Berit Pauline Nevland, tlf: 995 88 646
  Søgne helselag
     v/ Arthur Kleivset, tlf: 38 05 09 27 p / 38 05 30 37
  Søgne Røde Kors lokalforening [ @ | www ]
     v/ Kristin Tangvall Mydland, tlf: 977 53 322

Kulturvern 
  Foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund [ @ | www ]
     v/ Peder Johan Pedersen, tlf: 38167533 / 45605646
  Forsvarshistorisk forening i Kristiansandsregionen [ @ ]
     v/ Erik Jortveit, tlf: 90661320
  Søgne Historielag [ @ | www ]
     v/ Kjell Tørlin Andreassen, tlf: 381 66 188??932 24 346 971 12 441 / 932 24 346
  Søgne Kystlag [ @ ]
     v/ Kay Honnemyr, tlf: 948 07 800
  Søgne mållag

  Søgne og Greipstad Knivmakerlaug
     v/ Inge Stabel, tlf: 38166101
  Søgne Veteran og Trekkferjeklubb [ @ | www ]
     v/ Stein Tønnessen, tlf: 94 89 25 19
  Søgnerutas venner [ @ ]
     v/ Steinar Åtland, tlf: 99453743 / 38050221

Kunst 
  Søgne kunstlag [ @ | www ]
     v/ Marit Schaldemose, tlf: 38 05 16 66 / 911 86 342
  Søgne og Songdalen lokallag av LFS (Landslaget formgiving, kunst og håndverk i skolen)
     v/ Marit Holtane, tlf: 38 05 09 49 p
  SøgneDesign [ @ | www ]
     v/ Hildur Nereng Ernst, tlf: 481 90 662

Media 
  Fritidsnytt [ @ | www ]
     v/ Ivar Eidsaa, tlf: 971 29 865 / 911 23 828

Næringsorganisasjon 
  Søgne Fiskerlag
     v/ Carl Fredrik Aamodt, tlf: 481 80 592
  Søgne Handelsforening [ @ ]
     v/ Chris Abram, tlf: 478 64 786

Teater 
  Det tragiske selskap
     v/ Christel Aas, tlf: 38 05 08 58
  Laffen
     v/ Leif Fjelldal, tlf: 38 05 08 58 / 413 10 858
  Søgne Barne og Ungdomsteater [ @ ]
     v/ Elizabeth Mikkelsen, tlf: 918 400 79
  Søgne Revygruppe
     v/ Einar Bjelland, tlf: 38 05 01 81 / 950 73 581

Z 
  Strikkekafe
     v/ Leni Borø, tlf: 907 09 947 / 38050205


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Barn og ungdom
  Firkløveren 4H
     v/ Mette Arntzen, tlf: 900 32 367
  Naturgruppa Vikinggruppa [ @ | www ]
     v/ Odd Arne Roll, tlf: 476 10 303
  Langenes Fritidsklubb
     v/ Grethe Tronstad og Brit Vassmo Andersen, tlf: 38 16 69 43 p / 38 16 65 73 p
  Søgne barnefilmklubb
     v/ Agder folkehøgskole, tlf: 38 16 66 66
  Søgne Røde Kors Hjelpekorps [ @ | www ]
     v/ Tom Erik Dønnestad, tlf: 90667689 / 90667689
  Søgne Ungdomslag [ @ | www ]
     v/ Monica Thomassen, tlf: 951 45 810

Hobby 
  Fiske og Friluftsskolen Søgne jeger og fiskeforening
     v/ Arvid Severinsen, tlf: 38 16 75 78 p / 90 58 35 70 a
  Hummeren 4H [ @ ]
     v/ Rikard Severinsen, tlf: 943 76 566
  Langenes motorklubb
     v/ Nils H. Pedersen, tlf: 92 40 13 22 og 92 64 24 63
  Søgne MC-klubb [ @ | www ]
     v/ Hilde Lunde, tlf: 900 31 438
  Søgne Modellklubb [ @ | www ]
     v/ Toralv Torsvik, tlf: 91373824
  Søgne motorklubb
     v/ Eivind Jacobsen, tlf: 38 05 13 72 p
  Søgne sjakklubb
     v/ Kenneth Bjørkhaug, tlf: 38 16 66 12 p

Kristne 
  Barneforeningen RUTH [ @ | www ]
     v/ Torill Egeli Kjær, tlf: 948 95 940 / 380 55 710
  EFFEKT Ungdomsforeninga [ www ]
     v/ Søgne menighet, tlf: 380 55 710
  Gutteforeningen GLØGG [ @ | www ]
     v/ Sigurd Bakkevold, tlf: 913 68 002
  Gutteklubben ”FREIDIG”
     v/ Edith Lunde, tlf: 38 05 01 87 p
  Junior [ @ ]
     v/ Anne Lise Sandbakken, tlf: 38 16 67 54 p / 91746324
  KRIK Langenes [ www ]
     v/ Nina og Roy Mersland, tlf: 994 18 447 / 380 55 710
  Minor Søgne Misjonskirke
     v/ Inger Lise Noddeland, tlf: 38 16 95 66 / 47 29 52 80
  PreTeens - Oasen Bibelsenter [ @ | www ]
     v/ Janette Kleivset, tlf: 454 20 701
  Soldiers - Oasen Bibelsenter [ @ | www ]
     v/ Josh Stockwell, tlf: 479 43 103
  Stausland Barneforening
     v/ Berit H. Helliesen, tlf: 38 05 13 93 p
  Søgne Yngres [ www ]
     v/ Søgne Menighet, tlf: 380 55 710
  Tenåringsgruppa Titus, Søgne Misjonskirke
     v/ Anette Håland, tlf: 95 87 88 77
  Tweens-koret [ www ]
     v/ Anne Haugland Balsnes, tlf: 481 87 108
  Vårblomsten Barneforening
     v/ Ole Skårland, tlf: 38 15 06 35 p

Speidere 
  1. Søgne Sjø [ @ | www ]
     v/ Geir Harbak, tlf: 12 34 56 78

Søndagsskoler 
  Kontaktutvalget for Søndagsskolene i Søgne (menighet)
     v/ Eivind Vestøl, tlf: 38 05 01 30 p
  Langenes søndagsskole [ @ ]
     v/ Søgne Menighet, tlf: 380 55 710
  Ormestad søndagsskole
     v/ Bjørg Jensen, tlf: 38 16 91 97 p
  Søgne Misjonskirkes Søndagsskole
     v/ Hanna Severinsen, tlf: 38 16 95 01 / 91 87 47 04
  Søndagsskolen hovedkirka [ @ | www ]
     v/ Søgne Menighet, tlf: 380 55 710
  Søndagsskolen i Oasen bibelsenter [ @ | www ]
     v/ Janette Kleivset, tlf: 454 20 701
  Try søndagsskole
     v/ Turid Omdal, tlf: 38 16 98 58 p
  Ålo/Tånevik søndagsskole
     v/ Sigrun Dale Vigebo, tlf: 38 16 92 61


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Eldre
  Husker du
     v/ Karsten Gundersen, tlf: 38 05 05 34 p
  Hyggetimen (Helselaget)
     v/ Berit Jernæs Lohne, tlf: 38 05 04 89
  Senioruniversitetet i Søgne [ @ | www ]
     v/ Oddbjørn Eikestøl, tlf: 901 34 125
  Søgne Pensjonistforening [ www ]
     v/ Berta Ormestad, tlf: 979 78 541 / 380 50 802
  Søgne Røde Kors besøkstjeneste [ @ | www ]
     v/ Randi Mydland, tlf: 38 05 06 41
  Søgne Seniordans gruppe 1 [ @ ]
     v/ Anne Lise Schaldemose, tlf: 472 672 33 / 472 672 33
  Søgne seniorsenter [ @ ]
     v/ Bjørgulv Tønnesen, tlf: 90536878
  Sittedansprosjekt/Søgne Seniordans [ @ ]
     v/ Anne Lise Schaldemose, tlf: 38 16 92 55, 472 672 33


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Forsamlingslokaler
  Heimklang (Søgne ungdomslag) [ www ]
, tlf: 38 05 06 61 og 48 27 11 84
  Klubbhuset ved Søgne Stadion [ @ ]
     v/ Reidar Ruden (utleie), tlf: 91 77 81 30
  Kvernhushytta [ @ ]
     v/ Eystein Ripegutu, tlf: 38055555
  Langenes arbeidskirke [ @ ]
     v/ Marit Røinås, tlf: 906 50 906
  Søgne motorsportsenter
, tlf: 38 05 55 95 / (Kulturkontoret)
  Tryggheim Bedehus
     v/ Jon K. Jensen, tlf: 38 16 91 97


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Funksjonshemmede
  Menighetsklubben [ @ | www ]
     v/ Diakon Silje Wik Vesterfjell, tlf: 992 94 604 / 380 55 710
  Søgne Lokallag av Norsk Forbund for psykisk Utviklingshemmede (NFU) [ @ | www ]
     v/ Jørgen Løvdal, tlf: 38 16 63 57 / 41230091
  Søgne og Songdalen Hørselslag [ @ ]
     v/ Jan Fredrik Knutsen, tlf: 951 36 451 / 93606055


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Idrett
  Gladur Islandshestforening [ @ | www ]
     v/ Anne Rita Berg 1 Carina Giljebrekke Tangerud, tlf: 992 59 792
  Havpadlerne i Søgne (kajakk) [ @ | www ]
     v/ Bert Vijn, tlf: 38 05 11 71 / 419 32 423
  Islandshestsenteret
     v/ Rune Svendsen, tlf: 38 16 98 82 / 917 17 097
  Karateklubben Sør [ @ | www ]
     v/ Fiona Lied, tlf: 90673544
  Kristiansand og Søgne Rideklubb [ @ | www ]
     v/ Ninette Berg, tlf: 992 95 813
  Pensjonistgymnastikk
     v/ Georgia Thorsland, tlf: 38 16 65 25p
  Ravnmyr FK
     v/ Magne Lia, tlf: 38 05 11 96 p / 38 05 00 99 a
  S.I.L. Volleyballgruppe [ @ ]
     v/ Olav Eieland, tlf: 913 33 949
  Søgne Dartklubb
     v/ Bernt Magne Tjelta, tlf: 38165026 / 92680520
  Søgne Dykkerklubb [ @ | www ]
     v/ Karl Klungland, tlf: 971 80 873 / 971 52 022
  Søgne Fotballklubb [ @ | www ]
     v/ Reidar Ruden, tlf: 917 78 130
  Søgne Hjertetrim [ @ ]
     v/ Leif Magne Eikås, tlf: 905 37 679
  Søgne Håndballklubb [ @ | www ]
     v/ Tonje M. Haugstad, tlf: 47331940
  Søgne I.L.- Badminton [ @ ]
     v/ Knut Meiholt, tlf: 995 16 496
  Søgne Idrettslag - Trimgruppe [ @ ]
     v/ Åsulv Tofteland, tlf: 38 05 12 19 / 484 69 308
  Søgne idrettslag (S.I.L.)
     v/ Jon Fjeld, tlf: 38 05 02 39 p / 38 14 13 51 a
  Søgne idrettsråd
     v/ Egon Lerøy, tlf: 38050078 p / 90026113
  Søgne IL Friidrett [ @ ]
     v/ Kristen Fløgstad, tlf: 917 55 986
  Søgne innebandyklubb
     v/ Christian Salø, tlf: 38 03 39 10
  Søgne Kajakklubb [ @ ]
     v/ Tore Nilsen, tlf: 38 16 69 15 p / 93 48 06 67
  Søgne Marsjklubb [ @ | www ]
     v/ c/o Søgne Ungdomslag, tlf: 380 50 661
  Søgne og Songdalen Orienteringsklubb [ @ | www ]
     v/ Øystein Dybesland, tlf: 976 48 137
  Søgne Seilforening [ @ | www ]
     v/ Tor Djuve, tlf: 380 51 790 / 852 1 6 103
  Søgne skateboardklubb BVT
     v/ Stian Haga, tlf: 38 16 70 36 p
  Søgne Skiklubb [ @ | www ]
     v/ Lars Aamodt, tlf: 482 91 655
  Søgne skytterlag [ @ | www ]
     v/ Tor Harald Lund, tlf: 38 05 17 21 / 917 95 228
  Søgne Tennisklubb [ @ | www ]
     v/ Gøran Engenes, tlf: 99326060
  Søgne Trialklubb [ @ | www ]
     v/ Kjetil Strøm, tlf: 404 12 035
  Søgne turnforening [ @ | www ]
     v/ Hege Edvarsen, tlf: 412 43 795
  Team Søgne [ www ]
     v/ Torstein Ribe, tlf: 901 50 737
  Trydalen skytterlag
     v/ Jens Tønnes Try, tlf: 38 16 98 17 p
  Åros Ridesenter [ @ | www ]
     v/ Dag Olsen, tlf: 913 89 460 / 901 68 170


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


idrett
Z 
  Søgne & Mandal Basketballklubb [ @ | www ]
     v/ Svein Gustav Steimler, tlf: 979 79 404 / 979 79 404


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Kristne foreninger og menigheter
  Brunvatne og Try kristelige forening
     v/ Ole Kristian Wigemyr, tlf: 38 16 98 22
  Det norske misjonsselskap
     v/ Tom Sverre Kjær, tlf: 38051326
  Høllen santalforening
     v/ Tomine Kleivseth, tlf: 38 16 66 99 p
  Langenes kirkering
     v/ Karen Langenes, tlf: 38 16 61 74 p
  Magaranoforeningen
     v/ Åse Brith Borøy
  Menigheten Samfundet
     v/ Leiv Kristian Aamodt, tlf: 38 12 57 00
  Misjonsforeningen Spiren (NMS)
, tlf: 38 05 08 02 (p)
  Misjonsringen
     v/ Harriet Faye, tlf: 38 16 65 23
  Oasen Bibelsenter [ @ | www ]
     v/ Jorun Tofteland, tlf: 38 05 30 00
  Søgne Blå-kors Forening
     v/ Johan Orthe, tlf: 38 05 02 69 p
  Søgne menighet [ @ | www ]
, tlf: 38 05 57 10
  Søgne Misjonskirke [ @ | www ]
     v/ Pastor Håkon Ramsøy, tlf: 908 90 546
  Søgne misjonslag (NLM)
     v/ Gustav Loland, tlf: 38165105
  Søgne misjonslag (Norsk Luthersk misjonssamband)
     v/ Ole Skårland
  Søgne NorMisjon
     v/ Marit Abrahamsen, tlf: 38 16 63 34
  Søgne Santalforening
     v/ Andreas Nome, tlf: 38 05 04 18 p
  Tirsdagskafeen på Betania
     v/ Jorunn Bjørkkjær, tlf: 38 16 60 62
  Brunvatne kvinneforening
     v/ Turid Omdal, tlf: 38 16 98 58 p
  Eik kvinneforening
     v/ Bjørg Andreassen
  Flammen Kvinneforening

  Glød kvinneforening

  Gustava Knuppen - kvinneforening
     v/ Aslaug Bakke, tlf: 38 05 12 28
  Kvisten kvinneforening
     v/ Randi Engebu, tlf: 38 16 62 03
  Lunde kvinneforening
     v/ Gunvor Govertsen, tlf: 38 05 00 49 p
  Lysglimt misjonsforening (kvinneforening)
     v/ Birgit Ormestad
  Spiren kvinneforening (NMS)
     v/ Lillian Endresen, tlf: 38 05 01 68
  Søgne eldre kvinneforening
     v/ Tone Kjøstvedt
  Sør-Amerika-foreningen (kvinneforening)
     v/ Bergljot Aasen, tlf: 38 16 99 18
  Søvik kvinneforening
     v/ Marit Røinås, tlf: 38 16 60 65 p
  Ålo og Lastad kvinneforening
     v/ Maria Tveite


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Politisk
  Søgne Arbeiderparti [ @ | www ]
     v/ Bjørn Egeli
  Søgne Fremskrittsparti [ @ | www ]
     v/ Christian Eikeland, tlf: 995 63 219
  Søgne Høyre [ www ]
     v/ Trond Reitan, tlf: 988 09 241
  Søgne Kristelig Folkeparti [ @ | www ]
     v/ Kjell Gustav Sørli, tlf: 900 56 862
  Søgne Rød Valgallianse [ @ ]
     v/ Øyvind Andresen, tlf: 38050044
  Søgne Senterparti [ @ | www ]
     v/ Roald Refstie, tlf: 38 05 11 91
  Søgne SV [ @ | www ]
     v/ Peder Johan Pedersen, tlf: 456 05 646
  Søgne Venstre [ @ | www ]
     v/ Tone Pettersen, tlf: 419 29 299
  Søgne Pensjonistparti [ @ | www ]
     v/ Bjørn Nilsen, tlf: 993 96 364 / 38 90 70 40


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Sang og musikk
  SmåbarnsTrall [ www ]
     v/ Ranveig Abrahamsen, tlf: 38055710
  Søgne musikkråd [ @ ]
     v/ Egil Lunde, tlf: 38 16 71 54 / 90131845
  Søgne og Songdalen trekkspillklubb
     v/ Karsten Skarpeid, tlf: 38 16 91 76 p

Kor 
  Langenes Familiekor [ @ | www ]
     v/ Rune Solhøi, tlf: 38 05 08 65

Kor for barn 
  Barnekoret VIPS
     v/ Marianne Aarhus, tlf: 38 18 25 72 p
  Langenes barnekor
     v/ Marit Nodenes Heggland, tlf: 38 16 79 98 p
  Miniklang [ @ | www ]
     v/ Solfrid Haugland, tlf: 457 84 752 / 380 55 710
  Søgne Soul Children [ @ | www ]
     v/ Søgne menighet

Kor for voksne 
  Søgne Bygdekor [ @ | www ]
     v/ Eli Herdlevær, tlf: 901 23 378
  Søgne kristelige sang og jaktlag
     v/ Øystein Olsrud, tlf: 38051538 / 90129414

Korps 
  Søgne Messingensemble [ @ | www ]
     v/ Heidi Haga, tlf: 38167116 / 90540846
  Søgne Musikkorps [ @ | www ]
     v/ Ingrid Garman, tlf: 909 60 043
  Søgne skolekorps [ @ | www ]
     v/ c/o Hans Olav Homme, tlf: 480 40 895


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Velforeninger og grendeutvalg
  Ausvigheia Velforening [ @ | www ]
     v/ Gry Egge, tlf: 415 17 052
  Borøy Grendelag [ @ ]
     v/ Erna Andreassen, tlf: 95066153
  Forum for fastboende i Ny-Hellesund
     v/ Ingrid Juell Moe, tlf: 38 16 75 33 p
  Fåmyråsen Vel
     v/ Cecilie S. Repstad, tlf: 38 05 15 85
  Grendeutvalget Ormestad/omegn
     v/ Roy Andersen, tlf: 38 05 16 29 / 950 66 149
  Grendeutvalget på Dal
     v/ Arvid Dahl, tlf: 38 05 13 91 p
  Grendeutvalget på Lia
     v/ Per Tofteland, tlf: 38 16 98 21 p
  Grendeutvalget Try/Brunvatne
     v/ Jens Tønnes Try, tlf: 38 16 98 17 p / 38 05 00 86 a
  Hølledale Vel
     v/ Einar Skarpeid, tlf: 38 16 70 99 p
  Høllen Vel
     v/ Dag Svendsen, tlf: 38 05 13 94 / 38 05 47 00
  Kileheia Øst Velforening
     v/ Bjarne Lura, tlf: 51 62 57 27 / 51 96 29 66
  Kjølpevika Velforening
     v/ Torjus Bygland, tlf: 38 09 00 18
  Kleivtunet Velforening
     v/ Kurt Jahnsson, tlf: 38 16 55 67
  Kossevigheia Vel [ @ ]
     v/ Kirsten Hemmer, tlf: 38050777
  Langenes Vel
     v/ Gunhild Stubseid, tlf: 38 16 50 71 / 38 27 20 00
  Langeneskilen Vel
     v/ Tore Løvland, tlf: 38 16 77 47 / 38 04 19 54
  Lunde Vel
     v/ Inga Solberg, tlf: 38167907p
  Meieribakken Velforening
     v/ Ranveig Uren, tlf: 38 05 13 28 p
  Nedre Stausland Vel
     v/ Kari Pedersen, tlf: 38 16 65 06 p
  Nygårdsheia Velforening [ @ ]
     v/ Kjell Gunnar Ytre-Eide, tlf: 99017775
  Ny-Hellesund Velforening [ @ | www ]
     v/ Ole Stian Øsleby, tlf: 908 20975
  Paradisbukta Velforening
     v/ Sverre Songe Paulsen, tlf: 52 79 77 36 p
  Prestvollen Vel
     v/ Kjell Otto Kjellevand, tlf: 38 16 76 67 p
  Songvaar Fyr's Venner [ @ | www ]
     v/ Geir Smebøle, tlf: 913 50 056
  Spjotheia vel [ @ | www ]
     v/ Frank Solås, tlf: 91 38 02 88 / 38 05 38 16
  Stauslandsmoen Vel
     v/ Kenneth Ose, tlf: 38 16 76 29p
  Stauslandsvingen Vel
     v/ Håkon Tønnessen, tlf: 38 16 77 36 p
  Stokkelandsskogen Vel [ @ ]
     v/ Eirun Mydland, tlf: 381 69 448
  Søgne Vestbygd Vel [ @ ]
     v/ Geir Tønnesen, tlf: 924 18 269
  Tangvall og Omegn Vel
     v/ Ole Andreas Eftestad, tlf: 38 16 70 64 p
  Torvefjorden Velforening
     v/ Mai Therese Karlsen, tlf: 38 05 10 83
  Torvmoen Velforening
     v/ Laila Reitan, tlf: 917 55 439
  Torvmosløyfa Velforening [ @ | www ]
     v/ Hege Beate Simonstad, tlf: 909 22 617
  Vedderheia Vel [ @ | www ]
     v/ Asbjørn Sørfonden, tlf: 414 24 311
  Vragevikgheia Vel
     v/ Odd Osmundsen
  Ytre Kilen Hyttevelforening
     v/ Tor Egil Gryte, tlf: 51 55 26 46 / 922 02 120
  Årosskogen Vel
     v/ Vidar Olsen, tlf: 38169390


[ Til toppen | Barn og ungdom | Eldre | Forsamlingslokaler | Funksjonshemmede | Idrett | Kristne | Sang og musikk | Velforeninger | Andre ]


Z
Z 
  Barneidrett Langenes [ @ ]
     v/ Anne Lise Lassen, tlf: 907 36 248
  Blikken innebandy [ @ ]
     v/ Trond Lohne
  Bungee Langenes [ @ ]
     v/ Belinda Pavljuk
  Dancing Darlings [ @ ]
     v/ Pia Pettersen, tlf: 948 14 558
  Dysleksi Kristiansand og omegn [ @ ]

  Fotballens venner Langenes [ @ ]

  Høllen og Solta Båthavn [ @ | www ]
     v/ Terje With Andersen, tlf: 901 18 862
  KRIK Søgne
     v/ Pål Møll Abrahamsen
  Miljøpartiet de grønne Søgne [ @ | www ]
     v/ David Iversen Kobbevik, tlf: 92293685
  Søgne Klatreklubb [ @ ]
     v/ Marit Gjertsen
  Søgne og Greipstad Svømmeklubb
     v/ Erik Spieler
  Søgne og Songdalen Demensforening
     v/ Berit Eikaas Ukkelberg
  Søgne og Songdalen Elveeierlag
     v/ Espen Halvorsen
  Søgne og Songdalen Hørselslag [ @ ]
     v/ Jan Fredrik Knutsen
  Søgne og Songdalen Knivmakerlaug
     v/ Inge Stabel
  Søgne Paintball og Airsoft klubb
     v/ Helge Andre Nygård-Andersen
  Søgne Skateklubb
     v/ Ronny Bjørnestad
  Yte & Nyte [ @ ]
     v/ Tor G. Rafoss