Bruker: [gjest]
Søgneguiden presenterer "Lag og foreninger i Søgne" - også i samarbeid med kommunen.
Vis oppslag:
   Alfabetisk
   Kategorisert
   Søke?


Se også:
   "Det skjer"
   Søgneguiden
   Søgneportalen


Dette er en oversikt over lag og foreninger i Søgne med bl.a. adresser, tillitsvalgte, formål og aktiviteter. Tjenesten er gratis.


Sidene kan vises på forskjellige måter. Du velger i menyen til venstre!
  • Alfabetisk - som i en telefonkatalog
  • Etter kategori
  • Eller etter søk

    Klikker du på en oppføring skrevet med blå tekst, får du opp et nytt vindu med flere opplysninger om laget.
    Søkeord (del av eller hele navnet på organisasjonen):
    Rettelser, tilføyelser eller spørsmål:
    Kontakt Søgneguiden, telefon: 381 66 679!
    Adresse: Daleheia 10, 4640 Søgne