Bruker: [gjest]
Søgneguiden presenterer "Lag og foreninger i Søgne" - også i samarbeid med kommunen.
   Tilbake
   Web
   E-post
Søgne Skiklubb
Lars Aamodt, Årstølveien152, 4642 Søgne, tlf: 482 91 655

Formål:
Stimulere interessen for skiidrett. Vedlikeholde løyper og tilrettelegge for skigåing.
Arrangere skirenn for turgåere, mosjonister og spesialister, barn og voksne.
Stimulere interessen for friluftsliv og trim.

Tilholdssted/Klubbhus:
Klubben har egen hytte ved lysløypa på Årstøl som er en del av Årstøl Skipark. Mange av klubbens aktiviteter skjer her.

Styret:
Styret:
Lars Aamodt Leder
Jøran Eriksen nestleder/kasserer
Trine Espeland Styremedlem
Preben Søren Dahl. Ny-Leder sportsutv. Styremedlem
Finn Lohne. Leder for seniorutv. Styremedlem
Bent I. Bakke Ny Styremedlem
Lene Holmen Berg Ny styremedlem

Aktiviteter for medlemmer:
Buss til Sesilåmi:
Det er (foreløpig) ikke tatt initiativ om egen buss til Sesilåmi.

Åpne aktiviteter:
Klubben tilbyr bl.a.:
- Løyper på Årstøl – tilrettelagt med vår tråkkemaskin!
- Skirenn på Årstøl – åpent for alle aldersklasser, mosjonister og spesialister
- Skiskole på Årstøl tirsdagene det ikke er skirenn.
- I vinter kl. 17.30 tirsdag 20.01., 03.02. og 17.02. Og 08.03. kl 14.00.
- Ole Brumm-renn søndag 1. februar fra kl. 13.00
- Skidag søndag 8. mars kl. 12.00
- Linnåsdagen søndag 1. november
- Søgne Morothon høsten 2015
Fullstendig informasjon om klubbens virksomhet finner du på vår hjemmeside www.sogne-skiklubb.no.

Andre aktiviteter::
Det er tradisjon at folk samles ved Linnåsvarden (235 m.o.h.) første søndag i november. Ved varden møtes grensene for gårdene Repstad, Lunde, Tangvall og Klepland i Søgne og Tronstad, Greipstad og Birkenes i Songdalen. Utsikten er god og turen passe krevende.
Det er mange stier som fører til Linnåsen. Utgangspunktet kan være Tronstadvann, Repstad, Tinntjønn, Lunde, Tangvall, Klepland, Birkenes eller Nodeland. Fra Tangvall skole er løypene godt merket. Beregn ca. 1,5 time hver vei.
I tidsrommet kl. 11.30 – 13.30 serveres det nystekte vafler, kaffe, saft og pølser ved varden. Kl. 12.00 er det et innslag om et aktuelt tema knyttet til natur og kultur.Annet:
Årstølhytta ved lysløypa på Årstøl er åpen når arrangement pågår og hver søndag kl. 12.00 - 15.00 når det er snø nok til å gå på ski (i januar, februar og mars).
Du kan få vafler, kaffe, saft og brus, og av til pølser og andre ting.
Hytta kan lånes av skoleklasser, foreninger og andre.


Sist endret: 14. mai 2017