Rundtur på Monsøya
Turen forutsetter at du tar rutebåten fra Høllen til Krags brygge på Monsøya
eller at du tar egen båt til området ved Springdansodden på nordøstspissen av øya.
Rundturen er ca 2km og uten vesentlig stigninger. Det er omtale av Monsøya under Ny-Hellesund.

Rutebeskrivelse
Området ved Krags brygge er offentlig areal. Det samme er veien fra brygga til
Skolehuset og plassen der, hvor det også er toalett.
Fortsett den kommunale veien vestover bak skolehuset. Ned til Ramshola.
Det hvite huset tilhørte fylkesmann Lund. Her var kronprins Olav og Märtha
på besøk i 1935 og kong Haakon i 1938.
Fortsett vestover. På Høyden er utsikten bra og svabergene tilgjengelige.
Veien svinger nordover langs Langvika.
Etter et lite stykke går den kommunale veien over i en smal vei/sti som går gjennom et ”gårdstun”.
Det er greit å passere her, men vis hensyn. Gå rett nordover over Porsmyra til Amerika og Australia.
På vestsida av stien er ei stor, gammel furu fredet.
Ved Langægreløa kan du ta mot øst over Langægra, forbi Steinhuset
og Sauefjøset og ut på Springdansodden.
Men du kan også gå ekstrarunda forbi Rosebua og Stormyra. Det er ingen opparbeidet sti på springdansodden,
men det er lett å ta seg fram der.

Tilbake til Krags brygge velger du stien rett sørover. Ned mot Monsøymyra er det gjort funn fra steinalderen.
Gå ned Melkebakken og tilbake til Skolehuset.
Herfra bør du unne deg en tur opp til Loshytta. Utsikten er fantastisk. Veien er merket.

På Monsøya er det lett å finne plasser til å raste, bade og fiske.

Friluftsloven gjelder og krever også at vi tar hensyn.
De fleste hus og hytter inntegnet på kartet.